Newsletter podmínky

Newsletter

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Komu udělujete souhlas se zpracováním údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete cestovní agentuře Michal Beneš,  AVIANTE, IČ: 11603682 se sídlem Dolní promenáda 76, 542 25 Janské Lázně, Česká republika, (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru ANCHOICE CZ, s. r.o., se sídlem Liberec, Moskevská 55/26, PSČ 460 01, IČ:290 57 680, DIČ: CZ 290 57 680, zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29542, jednající Martinem Krčmářem, jednatelem, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

Jaké údaje budeme zpracovávat.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Váš e-mail a informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích).

Účel, pro který údaje zpracováváme.

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy automatického periodického zasílání informací a nabídek služeb z oblasti cestovního ruchu. K tomuto účelu mohou být Vaše údaje dále marketingově zpracovávány, analyzovány, profilovány, shromažďovány, monitorovány, vyhodnocovány a uchovávány s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a to vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy.

Doba, po kterou budeme údaje zpracovávat.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 36 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které naleznete zde.

 

 

Vytvářím objednávku...